پودر قارچ گانودرما
ردیف
نام محصول
1
پودر قارچ گانودرما 50 گرمی
2
پودر قارچ گانودرما 30 عدد 3 گرمی
شربت سرکه انگبین و سکنجبین
ردیف
نام محصول
وزن (گرم)
1
شربت سرکه انگبين ديابتي
900
2
شربت سرکه انگبين عسلي
900
3
شربت سکنجبين
900

 

ردیف
نام محصول
وزن
1
برنج قهوه ای
1کیلویی
2
روغن زرد حيواني (پت)
650گرمی
3
روغن شحم گاو (پت)
650گرمی

 

 

ماکارانی وسویا
ردیف
نام محصول
وزن (گرم)
1
ماکاراني چهار غله پيچي
500
2
ماکاراني چهار غله لوله اي 
500
3
ماکاراني چهار غله صدفی
500
4
 سويا کبابي
300

هیچ محصولی یافت نشد.