بلغور جو طبیعی بُرارا

4,100 تومان 3,500 تومان

خواص اصلی محصول:

  1. درمان سنگ کلیه
  2. تقویت کننده سیستم بدن
  3. کمک به سیستم عصبی و عضلات
بلغور جو طبیعی بُرارا

4,100 تومان 3,500 تومان

مقایسه