عصاره خوراکی بوقناق (ایرینجیومز) دکترزرقانی

18,000 تومان 17,000 تومان

خواص اصلی محصول :

  1. درمان دیابت
  2. تصفیه خون 
  3. کاهنده قند خون
  4. فعال کننده لوزالمعده
عصاره خوراکی بوقناق (ایرینجیومز) دکترزرقانی

18,000 تومان 17,000 تومان

مقایسه