عصاره خوراکی کاسیا دکترزرقانی

18,000 تومان 17,000 تومان

خواص اصلی محصول

  1. بهبود نارسایی کبدی
  2. پاکسازی بدن از سموم
  3. رفع چربی و پاکسازی کبد
  4. بهبود لک وحساسیت های پوستی
عصاره خوراکی کاسیا دکترزرقانی

18,000 تومان 17,000 تومان

مقایسه