عصاره روغنی خشخاش دکترزرقانی

25,000 تومان

خواص اصلی محصول :

  1. مسکن دردهای سطحی
  2. آرامبخش و خواب آور
  3. مسکن درد های عصبی و مفصلی
  4. جلوگیری از پیری زودرس پوست

 

عصاره روغنی خشخاش دکترزرقانی

25,000 تومان

مقایسه