عصاره موضعی گزنه (نتلز) دکترزرقانی

16,000 تومان 15,000 تومان

خواص اصلی محصول :

  1. بهبود دردهای کوفتگی
  2. بهبود درد های روماتیسم
  3. ضددرد های آرتروزی و مفصلی
  4. افزایش خون مویرگی و درمان زگیل
عصاره موضعی گزنه (نتلز) دکترزرقانی

16,000 تومان 15,000 تومان

مقایسه